Hotelová škola Poděbrady
Class
Teacher
Classroom
Hotelová škola Poděbrady Karásková Eva
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:45 - 12:30
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
Mon 19/2
4.B S2
212
UCE
3.A celá
107
CRU
3.A S2
205
UCE
Tue 20/2
1.C S1
V313
PSP
4.B celá
209
MAM
4.B S2
209
UCE
3.A celá
107
CRU
2.C celá
316
EKO
4.A PRC
4.B PRC
209
PRC
4.A PRC
4.B PRC
209
PRC
Suplovací pohotovost Poh
Wed 21/2
1.C S1
V312
PEK
2.C S2
V312
OKO
4.B celá
209
EKO
4.B S2
213
UCE
Suplovací pohotovost Poh
Thu 22/2
3.A S2
107
UCE
3.A TM
3.B TM
108
PRC
3.A TM
3.B TM
108
PRC
Fri 23/2
1.C S1
V311
PEK
3.A S2
306
UCE
4.B celá
209
EKO
4.B S2
209
UCE
3.A celá
107
CRU
2.C celá
316
EKO
Powered by