Hotelová škola Poděbrady
Class
Teacher
Classroom
Hotelová škola Poděbrady Karásková Eva
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:45 - 12:30
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
Mon 27/5
4.B celá
209
EKO
3.A celá
107
CRU
3.A S2
205
UCE
Tue 28/5
4.B celá
209
MAM
4.B S2
209
UCE
3.A celá
107
CRU
2.C celá
316
EKO
4.A PRC
4.B PRC
209
PRC
4.A PRC
4.B PRC
209
PRC
Suplovací pohotovost Poh
Wed 29/5
2.C celá
316
EKO
1.C S2
305
CJK
1.C S1
305
PEK
2.C S2
V312
OKO
3.A S2
107
UCE
Suplovací pohotovost Poh
Thu 30/5
3.A S2
107
UCE
3.A S1
107
UCE
3.B S2
J115
JA
3.A TM
3.B TM
108
PRC
3.A TM
3.B TM
108
PRC
Fri 31/5
1.C S1
V311
PEK
3.A S2
306
UCE
3.A celá
107
CRU
2.C celá
316
EKO
Powered by